Podrška za nacionalne evidencije

Sistem nacionalnih evidencija u oblasti sporta

Izdavačka delatnost

Pogledajte stručne i naučne publikacije Zavoda

Rezultati sportista

Evidencija rezultata sportista Republike Srbije

Pregledi sportista

Jedina institucija u Srbiji za obavljanje lekarskih pregleda sportista

U dugogodišnjoj praksi Zavoda multidisciplinarnim pristupom testiranju sportista omogućava se perspektivnim i vrhunskim sportistima da kroz utvrđivanje nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških i psiholoških karakteristika kontrolišu stanje svoje pripremljenosti.

Čime se Zavod bavi?

Tradicija, duga već više od pola veka, utiče na kreiranje vizije značajnosti Sektora za medicinu sporta i njegovu važnost u formiranju nacionalnih standarda u oblasti sportsko-medicinskih pregleda.

Dobri uslovi rada i organizacija posla omogućavaju veliku produktivnost. Stučnjaci u mnogim oblastima – sportske medicine, kardiologije, pulmologije, klinički lekari, nutricionisti i biohemičari-formiraju tim lekara.

Pregledi dece
Rekreacija
Karataš
Vodič za ishranu

Sportsko medicinski pregledi dece

U Zavodu se vrše sportsko medicinski pregledi dece uzrasta od 6 – 14 godina o trošku RFZO (Zakon o sportu “Službeni glasnik RS“ br. 10/2016).

Zavod za sport realizuje lekarske preglede Vaše dece samo kao striktno definisanu vrstu pregleda (vrstu pregleda definiše status koji deca imaju u klubu i dokumantacija koju dostavljaju na danpregleda u skladu sa Pravilnikom-ista sečuva i dostavlja inspekciji fonda po zahtevu).

Više pročitajte OVDE.

Rekreativni sadržaji u Zavodu

U cilju stvaranja pozitivnog odnosa prema sportu i rekreaciji, kao sastavnom delu brige za sopstveno zdravlje, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije organizuje brojne sportsko rekreativno – zabavne programe i akcije kojim želi da animira stanovništvo.

Boravak korisnika na otvorenim i zatvorenim objektima Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, smeštenim u najlepšem delu grada, Košutnjaku, obogaćuje se raznovrsnim sportskim i sportsko-rekreativnim sadržajima.

Više pročitajte OVDE.

Sportski centar za mlade

Sportski kamp Karataš Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, koji se nalazi u opštini Kladovo, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru, već skoro pet decenija poznata je destinacija specijalizovana za sportske pripreme.

Karataš je posebno značajan za mlade. Veliki broj dece i omladine tokom godine uživa na sportskim objektima i smeštajnim kapacitetima Karataša. Najviše ga koriste mlađe kategorije sportskih klubova i odlučna je destinacija za pripremu dece, omladine, rekrativaca i sportista.

Više pročitajte OVDE.

Vodič za fizičku aktivnost i ishranu mladih

Pročitajte nacionalne smernice za promociju fizičkog vežbanja povezanog sa zdravljem, i zdravih načina ishrane namenjenih unapređenju zdravlja mladih. Vodič za fizičku aktivnost i ishranu mladih se odnosi na svu zdravu decu, učenike, srednjoškolce i ostale mlade.

Kad god je moguće, mladi sa smetnjama u razvoju ili posebnim medicinskim stanjima treba takođe da ostvare ove preporuke. Međutim, oni bi trebalo da rade sa posebno obučenim kadrovima, kako bi razumeli vrstu i obim fizičke aktivnosti i prehrambene potrebe koje su odgovarajuće za njihove specifične potrebe.

Više pročitajte OVDE.

Šta drugi kažu o Zavodu

Pred bilo koje takmičenje dolazim u Zavod za sport kako bih proverila svoju fizičku spremu i uradila neophodne preglede.

Ivana Španović
ATLETIČARKA

Zavod za sport je moj partner već duži niz godina. Vrhunski stručnjaci mi pomažu da se što bolje pripremim za mečeve.

Olga Danilović
TENISERKA

U Zavodu za sport je moguće odraditi sve neophodne preglede i dobiti sertifikate koji potvrđuju zdravlje i spremnost.

Davor Štefanek
RVAČ

Video prilog o Zavodu

Pogledajte kratak film koji prikazuje sve aktivnosti kojima se bavi  Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Stručni i naučni skupovi

Biblioteka

Pretraga usluga Zavoda