Стручни и научни скупови у Србији и иностранству

Стручни и научни скупови

На овим страницама можете прочитати основне информације о стручним и научним скуповима у Србији и иностранству.

Захваљујемо се сарадницима који нам достављају информације.

Уколико имате информације о одржавању научних и стручних скупова, молимо вас да нас обавестите на e mail: strucniskupovi@rzsport.gov.rs