Стручне и научне периодичне и серијске публикације

Стручне и научне публикације

На овим страницама можете прочитати основне информације о стручним и научним периодичним и серијским публикацијама домаћих издавача.

Захваљујемо се издавачима који Републичком заводу за спорт шаљу примерак објављених публикација.

Уколико желите да информације о Вашим издањима буде објављене на site – у Републичког завода за спорт, молимо Вас да нас обавестите путем e-mail tatjana.milenkovic@rzsport.gov.rs, или путем телефона 011/3555-460 лок. 163 или 153.

Стручне и научне периодичне и серијске публикације

Facta Universitatis

Физичка култура

Serbian Journal of Sports Sciences

СПОРТ – Наука и Пракса