Pogledajte ispod sve vrste sportsko medicinskih pregleda koje vrši Zavod

Sportsko medicinski pregledi

Vrsta usluge
Sportsko medicinski pregledi

Ispod možete videti usluge iz oblasti sportsko medicinskih pregleda koje pruža Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Na osnovu Zakona o sportu (Službeni glasnik RS, br. 10/2016) i „Pravilnika o sprovođenju zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka” (Službeni glasnik RS, br. 88/2020), navodi se da „u sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti”.

Pored opšte zdravstvene sposobnosti, posebna zdravstvena sposobnost utvrđuje se, za sve sportske grane, na svakih šest meseci, za sledeće kategorije:

  1. sportiste takmičare starije od 12 godina, čiji je energetski zahtev ≥6 MET-a (profesionalni sportisti, sportisti reprezentativci u svim sportskim granama, vrhunski sportisti, perspektivni sportisti, talentovani sportisti);
  2. sportiste takmičare za koje je ta obaveza utvrđena sportskim pravilima nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza;
  3. sportiste rekreativce koji učestvuju u sportskim takmičenjima, čiji je energetski zahtev ≥6 MET-a;
  4. sportske stručnjake koji rade sa sportistima (trener u sportu, instruktor u sportu, organizator rekreacije u sportu, sudija u sportu, sportski vodič, sportski spasilac).

Zdravstveni pregled sportskih stručnjaka obavezno sadrži i psihološku ocenu.

Tokom realizacije lekarskih pregleda, sportisti i deca učesnika u sportskim aktivnostima, u obavezi su da nose maske tokom svih procedura pregleda. U skladu sa preporukama Vlade Srbije obaveznost nošenja maski tokom pregleda je i dalje na snazi u svim medicinskim ustanovama.

Zdravstveni pregled sportista obuhvata:

Galerija