Погледајте испод све врсте спортско медицинских прегледа које врши Завод

Спортско медицински прегледи

Врста услуге
Спортско медицински прегледи

Испод можете видети услуге из области спортско медицинских прегледа које пружа Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије.

На основу Закона о спорту (Службени гласник РС, бр. 10/2016) и „Правилника о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака” (Службени гласник РС, бр. 88/2020), наводи се да „у спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности”.

Поред опште здравствене способности, посебна здравствена способност утврђује се, за све спортске гране, на сваких шест месеци, за следеће категорије:

  1. спортисте такмичаре старије од 12 година, чији је енергетски захтев ≥6 МЕТ-а (професионални спортисти, спортисти репрезентативци у свим спортским гранама, врхунски спортисти, перспективни спортисти, талентовани спортисти);
  2. спортисте такмичаре за које је та обавеза утврђена спортским правилима надлежних националних гранских спортских савеза;
  3. спортисте рекреативце који учествују у спортским такмичењима, чији је енергетски захтев ≥6 МЕТ-а;
  4. спортске стручњаке који раде са спортистима (тренер у спорту, инструктор у спорту, организатор рекреације у спорту, судија у спорту, спортски водич, спортски спасилац).

Здравствени преглед спортских стручњака обавезно садржи и психолошку оцену.

Током реализације лекарских прегледа, спортисти и деца учесника у спортским активностима, у обавези су да носе маске током свих процедура прегледа. У складу са препорукама Владе Србије обавезност ношења маски током прегледа је и даље на снази у свим медицинским установама.

Здрaвствeни прeглeд спортиста обухвата:

Галерија