Теренска тестирања у ОСК “Караташ“

Стручњаци Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије су у теренским условима обавили процену моторичких способности женској рукометној репрезентацији Србије. Тестирања су обављена у Омладинско – спортском кампу “Караташ“, издвојеном сектору Завода за спорт и медицину спорта РС који се налази у општини Кладово. Предност ових тестирања огледа се и у оцењивању предности и слабости такмичара или екипа, а може да послужи и за евалуацију тренажног рада и за процену опште радне способности.

Резултати добијеном проценом моторичких способности омогућавају:
– Увид у иницијално, прелазно и финално стање припремљености,
– Оптимално планирање и програмирање тренажног процеса,
– Праћење ефикасности тренажног процеса,
– Корекцију тренажног процеса,
– Индивидуалзацију у раду,
– Мотивацију за даљи рад

Leave a Reply