Reč direktora

Direktor Milan Savić

Jedinstveni centar u regionu koji integriše sport i me­dicinu sporta u jednoj instituciji jeste Zavod za sport i me­dicinu sporta Republike Srbije. Kao jedina specijalizova­ na ustanova čije su dve primarne oblasti sport i medicina sporta, godinama smo razvijali multidisciplinarni sistem koji danas funkcioniše po najvišim standardima.

Godinama unazad unapređivali smo ne samo infrastruktu­ru koja uključuje otvorena i zatvorena kupališta, Dom sporto­va, teniske, fudbalske i druge terene, trim stazu i hotel Trim za smeštaj sportista, već smo uporedo radili i na moderni­zaciji Zavoda i usavršavanju kadrova.

Danas, usluge sportistima, rekreativcima i građanstvu pružaju specijalisti iz oblasti sporta i medicine sporta, i to u raznim naučnim disciplinama. Zavod je oformio ti­move koji se bave testiranjima, analitikom kao i naučnim i drugim istraživanjima u cilju unapređenja vrhunskog sporta i opšteg zdravlja stanovništva.

Od svog nastanka, Zavod za sport i medicinu sporta Repu­blike Srbije je svoja istraživanja i rad fokusirao na vrhun­ske sportiste. Naša kontinuirana istraživanja su riznica dragocenih podataka za kreiranje politika koje se bave naj­ višim dostignućima u vrhunskom sportu, ali pravilnim razvojem dece.

U tome aktivno učestvujemo uz podršku Mini­starstva omladine i sporta Republike Srbije. Smatramo da su sportisti najvažniji resurs naše zemlje, uz mlade koji su deo naše kuće.

Imamo razloge da budemo ponosni zato što nam stalno do­laze novi ljudi, mladi i oni u najboljim godinama, ali i oni koji nam se iznova vraćaju i oni koji su davnih dana brigu o svojoj kondiciji, zdravlju i rezultatima poverili upravo nama.