Реч директора

Директор Милан Савић

Јединствени центар у региону који интегрише спорт и ме­дицину спорта у једној институцији јесте Завод за спорт и ме­дицину спорта Републике Србије. Као једина специјализова­ на установа чије су две примарне области спорт и медицина спорта, годинама смо развијали мултидисциплинарни систем који данас функционише по највишим стандардима.

Годинама уназад унапређивали смо не само инфраструкту­ру која укључује отворена и затворена купалишта, Дом спорто­ва, тениске, фудбалске и друге терене, трим стазу и хотел Трим за смештај спортиста, већ смо упоредо радили и на модерни­зацији Завода и усавршавању кадрова.

Данас, услуге спортистима, рекреативцима и грађанству пружају специјалисти из области спорта и медицине спорта, и то у разним научним дисциплинама. Завод је оформио ти­мове који се баве тестирањима, аналитиком као и научним и другим истраживањима у циљу унапређења врхунског спорта и општег здравља становништва.

Од свог настанка, Завод за спорт и медицину спорта Репу­блике Србије је своја истраживања и рад фокусирао на врхун­ске спортисте. Наша континуирана истраживања су ризница драгоцених података за креирање политика које се баве нај­ вишим достигнућима у врхунском спорту, али правилним развојем деце.

У томе активно учествујемо уз подршку Мини­старства омладине и спорта Републике Србије. Сматрамо да су спортисти најважнији ресурс наше земље, уз младе који су део наше куће.

Имамо разлоге да будемо поносни зато што нам стално до­лазе нови људи, млади и они у најбољим годинама, али и они који нам се изнова враћају и они који су давних дана бригу о својој кондицији, здрављу и резултатима поверили управо нама.