JNO 6-20 Nabavka aparata za potrebe Sektora medicine sporta

Nabavka aparata za potrebe Sektora medicine sporta

Javna nabavka 6-20

Datum objave:24/06/2020
Rok za predaju:24/07/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke broj JNO 06/20 su dobra – Aparati za potrebe Sektora medicine sporta

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavki:

31640000 –mašine i aparata sa posebnim funkcijama;
38540000 – mašine i aparata za ispitivanje i merenje.