ЈНО 04-20 – Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза

Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза

Јавна набавка 04-20

Датум објаве:11/03/2020
Рок за предају:26/03/2020 до 09:30
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈНО 04/20 – Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта фаза

Ознака из општег речника набавки:

45454000-4 радови на реконструкцији

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација