JN 19-20 Usluga pranja, peglanja i sušenja veša

Usluga pranja, peglanja i sušenja veša

Javna nabavka 19-20

Datum objave:30/06/2020
Rok za predaju:10/07/2020 do 9:00
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke broj JN 19/20 su usluge pranja, sušenja i peglanja veša za period do 12 meseci.

Opšti rečnik nabavki:

98311000 – usluge popravke skupljanja i dostave rublja na pranje
98315000 – usluge peglanja.