ЈН 19-20 Услуга прања, пеглања и сушења веша

Услуга прања, пеглања и сушења веша

Јавна набавка 19-20

Датум објаве:30/06/2020
Рок за предају:10/07/2020 до 9:00
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке брoj ЈН 19/20 су услуге прања, сушења и пеглања веша за период до 12 месеци.

Општи речник набавки:

98311000 – услуге поправке скупљања и доставе рубља на прање
98315000 – услуге пеглања.