ЈН 17-20 Медицински потрошни материјал

Медицински потрошни материјал

Јавна набавка 17-20

Датум објаве:30/06/2020
Рок за предају:09/07/2020 до 12:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 17/20 су добра – Mедицински потрошни материјал

Ознака из ОРН:

33140000 медицински потрошни материјал
33690000 разни медицински производ

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација