JN 12-20 Usluga bezbednosti i zdravlja na radu i zaštita od požara

Usluga bezbednosti i zdravlja na radu i zaštita od požara

Javna nabavka 12-20

Datum objave:05/06/2020
Rok za predaju:15/06/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 12/20 – Usluga bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

71317100 – Savetodavne usluge u vezi sa zaštitom od požara i eksplozije i nadzorom nad njima;
98342000-2 Usluge u vezi sa radnom sredinom.

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija