ЈН 12-20 Услуга безбедности и здравља на раду и заштита од пожара

Услуга безбедности и здравља на раду и заштита од пожара

Јавна набавка 12-20

Датум објаве:05/06/2020
Рок за предају:15/06/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 12/20 – Услуга безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Ознака из општег речника набавки:

71317100 – Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара и експлозије и надзором над њима;
98342000-2 Услуге у вези са радном средином.

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација