JN 04-20 Usluga posredovanja i rezervacije prevoza i smeštaja

Usluga posredovanja i rezervacije prevoza i smeštaja

Javna nabavka 04-20

Datum objave:03/03/2020
Rok za predaju:11/03/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

JN 04/20 usluge posredovanja i rezervacije prevoza i smeštaja

ORN:

63500000 usluge putničkih agencija i tur operatera