ЈН 04-20 Услуга посредовања и резервације превоза и смештаја

Услуга посредовања и резервације превоза и смештаја

Јавна набавка 04-20

Датум објаве:03/03/2020
Рок за предају:11/03/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

ЈН 04/20 услуге посредовања и резервације превоза и смештаја

ОРН:

63500000 услуге путничких агенција и тур оператера