Здравствено и спортско образовање у Заводу за спорт и медицину спорта РС

Спорт је изузетно битан део одрастања сваког детета и више је од саме игре. Спорт храни дух и тело. Када једном заволе спорт, он ће увек бити ту за њих. Завод за спорт и медицину спорта РС утиче на јачању свести о потреби за бављењем спортом и физичком активношћу јер се кроз њих гради тимски дух и јачају лидерске особине. У нашој спортској установи реализујемо програме многобројних спортских активности које препоручујемо свим генерацијама. Са својим дугогодишњим искуством и многобројним објектима постали смо најреферентнија установа на пољу пружања услуга у области спорта и рекреације у Републици, несебично пружајући помоћ за унапређење здравља. Наше бесплатне школице спорта за најмлађе доводе до развоја вештина, самодисциплине, боље социјализације и других бенефита за појединце, стварајући им здравији и квалитетнији живот.

Спортска рекреација је врста изборне акивности која испуњава слободно време и помаже у психофизичком развоју сваке личности. Разликује се од потребе и интереса појединца и усмерена је на њихово задовољење. Садржај рекреације треба да надокнади све потребе занемарене услед дневних и пословних обавеза.

Позитивни здравствени ефекти спортске рекреације и спорта:

– поспешују функцију организма у целини
– повећавају функционалне способности
– развијају моторичке способности
– доводе до већег транспорта кисеоника у организму
– регулишу стрес

Leave a Reply