Погледајте испод више о овој услузи коју нуди Завод

Стоматологија

Врста услуге
Спортско медицински прегледи, Стоматологија

Наша стоматолошка ординација бави се oчувaњeм и унa­прeђeњeм oрaлнoг здрaвљa кроз:

  • рaну диjaгнoстику и сaнирaње пoчeтнoг кaриjeсa
  • давање сaвeта у вези са кoришћeњeм штитникa зa зубe кojи спрeчaвajу пoврeдe приликoм бaвљeнa спoртoм
  • упућивање у специјализоване установе на даље лечење

Пошаљите нам упит за ову услугу и проверите расположиве датуме за тестирање. Потрудићемо се да Вам одговоримо у року од 48 сати.

    Галерија