Прочитајте више испод о овој услузи Завода

Процена психолошког статуса

Врста услуге
Процена психолошког статуса

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије поседује једну од најбогатијих база података психолошких тестирања спортиста.

Психодијагностика и процена психолошке припремљености спортиста одвија се кроз:

 • утврђивање профила личности
 • утврђивање мотивације спортиста
 • утврђивање когнитивне и интелектуалне способности
 • утврђивање психомоторичке реакције
 • процену психодинамике спортских тимова – социометрија
 • процену сагорелости спортиста
 • процену спортске такмичарске анксиозности
 • процену општег и спортског самопоштовања и самопоуздања

На основу добијених података психолог припрема извештај са препорукама. Када је то неопходно врши се:

 • сaвeтoдaвнo-кoнсултaтивни рaд сa спoртистимa, пoрoдицaмa и трeнeримa
 • психoлoшкa eдукaциja и психoлoшкa припрeмa зa тaкмичeњe спoртистa и трeнeрa
 • тeстирaњe и трeнинг Biofeedback мeтoдoм (унaпрeђeњe eфикaснoсти и пoбoљшaњe мeнтaлнoг функциoнисaњa спoртистa)

Пошаљите нам упит за ову услугу и проверите расположиве датуме за тестирање. Потрудићемо се да Вам одговоримо у року од 48 сати.

  Погледајте галерију