Pogledajte ispod koje sve vrste motoričkih testiranja možete uraditi u Zavodu

Motorička testiranja

Vrsta usluge
Motorička testiranja

U Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije vr­še se laboratorijska, izokinetička i terenska testiranja. U testiranjima se koristi najsavremenija merna oprema, a merenja obavljaju visokokvalifikovani sportski stručnja­ci primenom testova koji obuhvataju sve aspekte značajne za dijagnostiku treniranosti sportiste i identifikaciju faktora rizika.

TERENSKA TESTIRANJA
LABORATORIJSKA TESTIRANJA
IZOKINETIČKA TESTIRANJA

Terenska testiranja omogućavaju utvrđivanje slabosti i prednosti testova za različite sportove u specifičnim uslovima.

Gipkost – špagat,  pretklon u sedu

Brzina – sprintevi 5m-40m

Agilnost – T-test, cik-cak test, osmica, 505 test

Snaga – vertikalni i horizontalni skokovi, bacanje, šutiranje

Izdržljivost – šatl ran, JOJO intermitentni testovi, 30-15 test

Laboratorijska testiranja omogućavaju detaljan uvid u mo­toričke sposobnosti, ispitivanje uzroka slabosti i davanje preciznih implikacija za trening.

Gipkost – (merenje amplitude pokreta u različitim zglobovima i ravnima; utvrđivanje disbalansa)

Snaga –  (testovi na ergometrima i izokinetičkom dinamometru)

Izdržljivost – (direktni testovi za procenu aerobne moći, maksimalne potrošnje kiseonika, laktatnog praga, anaerobnog kapaciteta)

Jačina – (izometrijski i izoinercijalni testovi za procenu jačine i brzine razvoja jačine)

Merenjima na izokinetičkom dinamometru dobija se deta­ljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa.

Pored merenja, na izokinetičkom dinamometru sportski stručnjaci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Sr­bije sprovode i programe rehabilitacije.

Skočni zglob

Zglob ramena

Trup

Zglob kolena

Zglob kuka

Pošaljite nam upit za ovu uslugu i proverite raspoložive datume za testiranje. Potrudićemo se da Vam odgovorimo u roku od 48 sati.

    Pogledajte galeriju