Погледајте испод које све врсте моторичких тестирања можете урадити у Заводу

Моторичка тестирања

Врста услуге
Моторичка тестирања

У Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије вр­ше се лабораторијска, изокинетичка и теренска тестирања. У тестирањима се користи најсавременија мерна опрема, а мерења обављају висококвалификовани спортски стручња­ци применом тестова који обухватају све аспекте значајне за дијагностику тренираности спортисте и идентификацију фактора ризика.

ТЕРЕНСКА ТЕСТИРАЊА
ЛАБОРАТОРИЈСКА ТЕСТИРАЊА
ИЗОКИНЕТИЧКА ТЕСТИРАЊА

Теренска тестирања омогућавају утврђивање слабости и предности тестова за различите спортове у специфичним условима.

Гипкост – шпагат,  претклон у седу

Брзина – спринтеви 5м-40м

Агилност – Т-тест, цик-цак тест, осмица, 505 тест

Снага – вертикални и хоризонтални скокови, бацање, шутирање

Издржљивост – шатл ран, ЈОЈО интермитентни тестови, 30-15 тест

Лабораторијска тестирања омогућавају детаљан увид у мо­торичке способности, испитивање узрока слабости и давање прецизних импликација за тренинг.

Гипкост – (мерење амплитуде покрета у различитим зглобовима и равнима; утврђивање дисбаланса)

Снага –  (тестови на ергометрима и изокинетичком динамометру)

Издржљивост – (директни тестови за процену аеробне моћи, максималне потрошње кисеоника, лактатног прага, анаеробног капацитета)

Јачина – (изометријски и изоинерцијални тестови за процену јачине и брзине развоја јачине)

Мерењима на изокинетичком динамометру добија се дета­љан увид у стање функције зглоба, међусобни однос агониста и антагониста и билатерално поређење истих мишићних група.

Поред мерења, на изокинетичком динамометру спортски стручњаци Завода за спорт и медицину спорта Републике Ср­бије спроводе и програме рехабилитације.

Скочни зглоб

Зглоб рамена

Труп

Зглоб колена

Зглоб кука

Пошаљите нам упит за ову услугу и проверите расположиве датуме за тестирање. Потрудићемо се да Вам одговоримо у року од 48 сати.

    Погледајте галерију