Ispod pogledajte sve vrste funkcionalnih testiranja koje možete uraditi u Zavodu

Funkcionalna testiranja

Vrsta usluge
Sportsko medicinski pregledi, Funkcionalna testiranja

Na osnovu analize pregleda i dobijenih rezultata funkci­onalnih testova, donosi se zaključak o zdravstvenom stanju i sposobnosti za aktivno bavljenje sportom. Konačan izveštaj se pravi na osnovu upoređivanja dobijenih rezultata testira­nja sa procenom zahteva sporta i sportske discipline kojom se ispitanik bavi.

U Zavodu se rade sledeća funkcionalna testiranja:

Spirometrija

Predstavlja metodu kojom se određuje sposobnost ventila­cije pluća kroz ispitivanje:

– vitalnog kapaciteta (VC)

– forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC)

– forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi (FEV1)

– maksimalne voljne ventilacije (MMV) Aparatura: Pony graphic, Cosmed spirometar

Ergometrija

Predstavlja indirektnu metodu za određivanje maksimalne potrošnje kiseonika primenom različitih vrsta protokola.

Ergometrija je u primeni i kod rekreativaca gde se najče­šće kombinuju različiti modifikovani protokoli u skladu
sa medicinskim indikacijama.

Ergospirometrija

Ergospirometrija je dijagnostička procedura koja omogu­ćava kontinuirano praćenje različitih parametara, pre sve­ga disanja i srčanog rada tokom submaksimalnih i maksimal­nih testova opterećenja.

Na osnovu ergospirometrijskih parametara se vrši:

– procena zdravstvenog statusa (kardiovaskularnog, pulmonalnog i metaboličkog sistema)

– utvrđivanje apsolutne ili relativne kontraindikacije za bavljenje fizičkom aktivnošću

– procena funkcionalnih sposobnosti

– određivanje individualnih pulsnih trenažnih zona

– određivanje vrste, intenziteta i obima treninga za što efikasnije postizanje željenih ciljeva

– praćenje efekata treninga

– rano prepoznavanje talentovane dece i njihovo pravovre­ meno usmeravanje u odgovarajući sport

Određivanje nivoa laktata u krvi

Nivo laktata u krvi se precizno utvrđuje laboratorijskom analizom uzoraka krvi pri aktivnostima rastućeg intenziteta.

Određivanjem nivoa laktata u krvi utvrđuje se:

– brzina oporavka

– anaerobni prag ili ventilatorni prag (kritična ventilacija)

– pokazatelj izdržljivosti, ukazuje na sposobnost mišića da prime i iskoriste kiseonik

Pošaljite nam upit za ovu uslugu i proverite raspoložive datume za testiranje. Potrudićemo se da Vam odgovorimo u roku od 48 sati.

    Galerija