Pogledajte koje sve usluge nudimo ispod

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Vrsta usluge
Fizikalna medicina i rehabilitacija

U Zavodu postoji multidisciplinarni pristup dijagnosti¬ci i proceni stanja koštano-mišićnog sistema. U odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sprovodimo:

  • dijagnostiku, prevenciju i terapiju sportskih povreda i drugih akutnih i hroničnih bolnih stanja
  • utvrđivanje posturalnog statusa

FIZIKALNA TERAPIJA

Fizikalna terapija u cilju bržeg oporavka sportskih povreda, pokriva u Zavodu neophodnu paletu procedura koje su sportistima potrebne na dnevnom nivou

– Elektroterapija

– Ultrazvučna terapija

– Magnetoterapija

– Laseroterapija

– Shock wave terapija

– Vakuum terapija

– Aparaturna limfna drenaža

– Ručna masaža

– Ubrzavanje prirodnih mehanizama za obnavljanje tkiva i smanjenje bola kod povreda i upala (Proionic® system of INDIBA® activ)

– Bubble Pure Air System (ZONAIR3D, Spain), balon sa sistemom za prečišćavanje vazduha koji eliminiše zagađujuće čestice, bakterije, viruse, alergene i štetne gasove. Balon se koristi u cilj optimizacije oporavka sportista nakon teških fizičkih napora, što dokazuje redukcija nivoa mlečne kiseline (22%) i glikemije (10%), poboljšava fizičku spremu, ubrzava mentalni oporavak povećanjem oksigenacije.

KINEZITERAPIJA

– Rehabilitacija povreda po indivudualnom programu

– Vežbe za prevenciju povreda

– Korektivne vežbe

U okviru preventivno­korektivne gimnastike se:

– utvrđuje, prati i poboljšava posturalni status dece, omladine i sportista (Spinal Mouse® uređaj za procenu posturalnog statusa)

– Sprovodi edukaciju dece, roditelja, trenera o značaju ranog otkrivanja posturalnih poremećaja i deformiteta i merama prevencije

– prati razvoj motoričkih sposobnosti dece.

Dijagnostika za osobe koje se rekreativno bave sportom

Biti zdrav je povezano sa biti aktivan kroz fizičko vežbanje. Učešće u fizičkoj aktivnosti sa sobom povlači i određene faktore rizika po zdravlje. Jedna od mogućnosti da se smanje ti rizici je da se prethodno izvrše neophodni funkcionalni i motorički pregledi. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je planiranje individualnih programa vežbanja, praćenje napret­ka vežbača, bolja motivacije pri vežbanju. Stručnjaci Zavoda mogu vršiti terenska testiranja i van Republike Srbije.

Pošaljite nam upit za ovu uslugu i proverite raspoložive datume za testiranje. Potrudićemo se da Vam odgovorimo u roku od 48 sati.

    Pogledajte galeriju