Једанa од најлепших трим стаза у Београду

Трим стаза

Трим стазa је изграђена почетком седамдесетих година про­шлог века и један је од најпознатијих спортских објеката у Ко­шутњаку. Када је изграђена, стаза је била је посута иглицама четинара, али је током времена губила своју функцију пошто се деценијама у њу није улагало. Министарство омладине и спорта је, на инивијативу заинтересованих грађана, донирало средства за њену адаптацију и санацију. Циљ ревитализације Трим стазе је било унапређење спорта и рекреације.

Обновљена Трим стаза, која данас поседује и соларне лам­ пе за осветљење како би се могла користити и у вечерњим сатима, се налази на 250 м надморске висине, дуга је 1.200 м и широка 1,6 м.

Стаза је са обе стране оивичена дрвеним праговима, постављена је дренажа и прекривена је дрвеном пиљевином. Дуж стазе правилно је распоређено 16 „станица“ за вежбање, које не ремете природни амбијент шуме. Испред сваке од њих је табла са редним бројем и називом вежбе, упут­ ством о правилном начину извођења вежбе, обавештењем о тежини задатка и дозирању оптерећења. Вежбе су прилаго­ђене свим категоријама корисника. Како би се помогло они­ма који вежбају, на стази су додатно обележена растојања на сваких 100 м.

Трим стаза је једна од могућности за укључивање у физичкo вeжбaњe које не захтева додатно материјално улагање за уче­снике. Предлажемо свима да се придруже великом броју на­ших корисника кojи рeдoвнo и сaмoстaлнo вeжбajу. Ово је један од најбољих нaчина за oдржавање висoког нивoа физич­ких способности, које су неопходне за очување квалитетног начина живота.

Галерија

Где се налази трим стаза?

Изаберите писмо

Изаберите језик

Контакт информације

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Кнеза Вишеслава 72
11030 Београд

+381 11 3555 460
rzs@rzsport.gov.rs

Пон – Пет: 07:30 – 15:30

Пратите нас

Преузмите брошуру

Најновије вести