Тренажни процеси у Дому спортова ЗСМСРС

Традиција спортских активности у Кошутњаку на теренима Националног тренинг центра је веома дуга. Постоји читав низ различитих спортских објеката, од којих су одређени реконструисани, док су поједини новоизграђени. Многи се могу користити бесплатно, док се други плаћају. Објекти су размештени на површини од преко четрдесет хектара. Ту су отворени и затворени терени који су најатрактивнији у држави. Структура Националног тренинг центра омогућава одвијање бројних садржаја организоване или индивидуалне рекреације за различите групе корисника као и реализацију семинара, спортских кампова, такмичења, манифестација. Дом спортова је објекат са најсавременијим условима који су стављени у функцију спорта.

Leave a Reply