Теренска тестирања у развојно – тренажном кампу Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови

Стручњаци Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије су у теренским условима обавили процену моторичких способности Фудбалској репрезентацији Србије годишта 2009-2010. Предност ових тестирања огледа се и у оцењивању предности и слабости такмичара или екипа, а може да послужи и за евалуацију тренажног рада и за процену опште радне способности.

Резултати добијеном проценом моторичких способности омогућавају:
– Увид у иницијално, прелазно и финално стање припремљености,
– Оптимално планирање и програмирање тренажног процеса,
– Праћење ефикасности тренажног процеса,
– Корекцију тренажног процеса,
– Индивидуалзацију у раду,
– Мотивацију за даљи рад

Leave a Reply