Terenska testiranja mladih fudbalera

Stručnjaci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije su u terenskim uslovima obavili procenu motoričkih sposobnosti fudbalera, reprezentativaca Srbije generacija 2007. i 2008. godište. Našim reprezentativcima obavljeni su testovi za procene funkcionalnih obrazaca kretanja kao i specifična baterija motoričkih testova. Kontinuiranim testiranjima se prati rast, razvoj kao i efikasnost trenažnog procesa, a u skladu sa potrebama vrši se korekcija plana programa treninga.

Po uzoru na vodeće naučnoistraživačke ustanove sporta u svetu, Odeljenje za analitiku u sportu vrši procenu bazičnih i specifičnih sposobnosti sportista različitih kategorija i uzrasta. Primena testova zavisi od grane sporta i karakteristika koje ima takmičarska disciplina, a shodno potrebama testiranja se mogu izvoditi u laboratorijama Centra za motorička testiranja i analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS ili na terenu za trening sportista. Prednost ovih testiranja ogleda se i u ocenjivanju prednosti i slabosti takmičara ili ekipa, a može da posluži i za evaluaciju trenažnog rada i za procenu opšte radne sposobnosti.

Osavremenjavanjem dijagnostičke opreme i usavršavanjem stručnog kadra u Zavodu za sporti medicinu sporta republike Srbije se realizuje savremeni pristup proceni i evaluaciji motoričkih sposobnosti sportista.

Leave a Reply

Izaberite pismo

Kontakt informacije

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Kneza Višeslava 72
11030 Beograd

+381 11 3555 460
rzs@rzsport.gov.rs

Pon – Pet: 07:30 – 15:30

Pratite nas

Preuzmite brošuru