Стручни сарадници Завода за спорт и медицину спорта РС на међународној конференцији

Др Предраг Божић, Миљан Маловић и Игор Маловић – стручни сарадници Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, сектора за стручни и развојно – истраживачки рад у спорту су у периоду од 20 – 23. априла 2023. године учествовали на међународној конференцији: “Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives“.

На већ поменутој конференцији, представљен је научно – истраживачки рад центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту, а у виду радова представљених кроз постер и оралне презентације под насловима: “Association Of Yo-Yo Intermittent Test With High Metabolic Load Distance In Standard Training Games: Do We Need To Test Our Players?“ и “Ground contact – flight time ratio and running speed“.

Leave a Reply