Спорт као храна за дух и тело

“Спорт је изузетно битан део одрастања сваког детета. Више је од саме игре и појединачне дисциплине. Када деца једном заволе спорт, он ће увек бити ту за њих. Програми спортске рекреације у Заводу за спорт и медицину спорта РС остварују вишеструко позитиван утицај на организам детета. Применом одговарајућих програма спорта и спортске рекреације, благотворно се делује на целокупно стање организма. Бавимо се превенцијом, очувањем и подизањем општег нивоа здравља, физичких и функционалних способности. Бригом о здрављу, чувамо физичко, психичко и социјално благостање. Својим понашењем, начином живота и односом према здрављу не утичемо само на своје здравље, него умногоме на живот и на здравље наше деце. Учинимо да очувамо и унапредимо своје здравље“, директор ЗСМСРС г. Савић.

Leave a Reply