Сениорски репрезентативац Србије у боксу на рехабилитацији спортских повреда

У Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију се спроводи диjaгнoстика, прeвeнциjа и тeрaпиjа спoртских пoврeдa и других aкутних и хрoничних бoлних стaњa. Након постављене дијагнозе од стране лекара специјалисте, прави се индивидуални терапијски план, оптималан за сваког пацијента.

ЕФЕКТИ ТЕРАПИЈЕ:
– Ублажавање бола
– Убрзана регенерација ткива
– Појачан ациркулација
– Смањена инфламација

Рехабилитација повреда у спорту је важна област којом се бавимо. Специјализовани смо за лечење специфичних повреда везаних за одређене спортове. Рехабилитација спорстких повреда обухвата евалуацију, лечење и превенцију повреда. Циљ опоравка усмерен је на постепен повратак спортским активностима.

Leave a Reply