Пролећна кардиоваскуларна радионица на Копаонику

Од 06.04. до 09.04.2023. године одржана је традиционална Пролећна кардиолошка радионица на Копаонику. Лекари Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије позвани су од стране организатора да одрже предавања у оквиру сесије: „Дилеме у спортској кардиологији кроз примере“. Предавањима су обухваћене теме: „Када, коме и какав преглед радити у спорту?“, „Функционална тестирања спортиста: одабир протокола“, „Специфичности електрокардиограма код спортиста“, „Поремећаји ритма код спортиста“, „Дијагностика коронарне болести код спортиста“ и „Болести аорте и аортне валвуле – крај каријере?“.

Едукацији је присуствовао велики број кардиолога из земље и окружења што је искоришћено за размену стручних искустава са колегама.

Leave a Reply