JNO 5-20 hrana i piće za hotel Trim

Hrana i piće za hotel Trim

Javna nabavka 5-20

Datum objave:10/06/2020
Rok za predaju:25/06/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JNO 5/20 je hrana i piće za hotel ,,Trim“ za period do 12 meseci.

15100000-proizvodi životinjskog porekla, meso i mlečni proizvodi;
15200000-pripremljena i konzervisana riba;
15300000-voće, povrće i srodni proizvodi;
15400000-životinjska ili biljna ulja ili masti;
15500000-mlečni proizvodi;
15600000-mlinarski proizvodi, skrob i skrobni proizvodi;
15800000-razni prehrambeni proizvodi;
15900000-piće, duvan i srodni proizvodi.