ЈНО 01-20 Електрична енергија (потпуно снабдевање)

Електрична енергија (потпуно снабдевање)

Јавна набавка 01-20

Датум објаве:06/02/2020
Рок за предају:21/02/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈНO 01/20 су добра – електрична енергија за период од 12 месеци

Ознака из опште речника набавки:

09310000- електрична енергија

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација