JN 7-20 Tehničko održavanje postrojenja i objekta Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Tehničko održavanje postrojenja i objekta Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Javna nabavka 7-20

Datum objave:19/05/2020
Rok za predaju:27/05/2020 do 10:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 07/20 je tehničko održavanje postrojenja i objekata Zavoda za period od godinu dana

Opšti rečnik nabavki:

50710000 – usluge popravke i održavanja električnih i mašinskih instalacija u zgradama
50720000 – usluge popravke i održavanja centralnog grejanja.

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija