ЈН 6-20 Услуге одржавања рачунарске мреже, система и видео надзора

Услуге одржавања рачунарске мреже, система и видео надзора

Јавна набавка 6-20

Датум објаве:19/05/2020
Рок за предају:27/05/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 06/20 – услуге одржавања рачунарске мреже, система аудио и видео надзора

Ознака из општег речника набавки:

72610000 – услуге рачунарске подршке;
50342000 – услуге одржавања аудио опреме
50343000 – услуге поправке и одржавања видео опреме.

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација