ЈН 2-20 Средства за одржавање хигијене за период до годину дана

Средства за одржавање хигијене за период до годину дана

Јавна набавка 2-20

Датум објаве:28/05/2020
Рок за предају:05/06/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 02/20 су добра – Средства за одржавање хигијене за период до годину дана

Ознака из ОРН:

39830000- производи за чишћење:
39831000- препарати за прање;
33711900- сапуни;
33771000-хигијенски производи од хартије;
33761000-тоалетна хартија;
19510000- гумени производи;
19520000- производи од пластичних маса;