ЈН 11-20 услуге мобилне телефоније

Услуге мобилне телефоније

Јавна набавка 11-20

Датум објаве:02/06/2020
Рок за предају:10/06/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 11/20 су услуге мобилне телефоније

Општи речник набавки:

64212000-5 услуге мобилне телефоније;