ЈН 10-20 Набавка моторног горива

Набавка моторног горива

Јавна набавка 10-20

Датум објаве:25/05/2020
Рок за предају:02/06/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 10/20 су добра – Набавка моторног горива за период до 12 месеци

Ознака из ОРН:

09132100 безоловни бензин;
09134200 еуродизел;
09133000 течни нафтни гас.

Испод преузмите сву документацију везану за ову ЈН

Документација