Ispod pogledajte ko su naši partneri sa kojima sarađujemo

Partneri

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije ima uspešnu saradnju sa brojnim institucijama i sportskim savezima. Ispod se nalaze samo neki od naših mnogobrojnih partnera.

U svojoj bogatoj istoriji Zavod je ostvario zavidnu saradnju sa najvećim domaćim i svetskim institucijama u oblasti sporta i medicine sporta. Ponosno nastavljamo da budemo lideri.

Milan Savićdirektor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije