Pogledajte pakete usluga koje nudi Zavod

Paketi usluga

Zavod za sport i medicinu sporta RS svojim korisnicima pruža nekoliko paketa usluga u zavisnosti od starosne dobi, kategorije ali i zahteva korisnika. U skladu sa zakonom i definisanim pravilnikom, procedure u okviru paketa odgovaraju svim traženim zahtevima u okviru pomenutih kategorija:

  • različite vrste testiranja obuhvataju sve aspekte od značaja za sportski trening i fizičko vežbanje (sportsko – medicinska, psihološka i motorička dijagnostika)
  • kontrola pripremljenosti vrhunskih i drugih kategorija sportista, dece sportista i osoba koji se bave rekreacijom
  • pružanje savetodavne pomoći od strane stručnog tima zavoda trenerima i sportistima

PREGLEDI DECE DO 12 GODINA

– zdravstveni pregled

– dijagnostika motoričkih sposobnosti

– korektivna gimnastika

PREGLEDI DECE PREKO 12 GODINA

– zdravstveni pregled sa testom opterećenja

– dijagnostika motoričkih sposobnosti

– testiranje psihološkog profila sportiste

– korektivna gimnastika

PREGLEDI VRHUNSKIH SPORTISTA

– laboratorijske analize

– zdravstveni pregled sa testom opterećenja ili ergospirometrijom

– spirometrija u cilju ispitivanje plućne funkcije

– kardiološka obrada, ultrazvuk srca, holter srca

– dijagnostika motoričkih sposobnosti

– testiranje psihološkog profila sportiste

PREGLEDI UČESNIKA U REKREATIVNOM SPORTU

– laboratorijske analize

– zdravstveni pregled sa testom opterećenja ili ergospirometrijom

– spirometrija u cilju ispitivanje plućne funkcije

– kardiološka obrada, ultrazvuk srca, holter srca