Погледајте пакете услуга које нуди Завод

Пакети услуга

Завод за спорт и медицину спорта РС својим корисницима пружа неколико пакета услуга у зависности од старосне доби, категорије али и захтева корисника. У складу са законом и дефинисаним правилником, процедуре у оквиру пакета одговарају свим траженим захтевима у оквиру поменутих категорија:

  • различите врсте тестирања обухватају све аспекте од значаја за спортски тренинг и физичко вежбање (спортско – медицинска, психолошка и моторичка дијагностика)
  • контрола припремљености врхунских и других категорија спортиста, деце спортиста и особа који се баве рекреацијом
  • пружање саветодавне помоћи од стране стручног тима завода тренерима и спортистима

ПРЕГЛЕДИ ДЕЦЕ ДО 12 ГОДИНА

– здравствени преглед

– дијагностика моторичких способности

– корективна гимнастика

ПРЕГЛЕДИ ДЕЦЕ ПРЕКО 12 ГОДИНА

– здравствени преглед са тестом оптерећења

– дијагностика моторичких способности

– тестирање психолошког профила спортисте

– корективна гимнастика

ПРЕГЛЕДИ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА

– лабораторијске анализе

– здравствени преглед са тестом оптерећења или ергоспирометријом

– спирометрија у циљу испитивање плућне функције

– кардиолошка обрада, ултразвук срца, холтер срца

– дијагностика моторичких способности

– тестирање психолошког профила спортисте

ПРЕГЛЕДИ УЧЕСНИКА У РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ

– лабораторијске анализе

– здравствени преглед са тестом оптерећења или ергоспирометријом

– спирометрија у циљу испитивање плућне функције

– кардиолошка обрада, ултразвук срца, холтер срца