Kontrola utreniranosti sportista

Svako ko planira da se podvrgne fizičkom naporu, treniranju, takmičenju ili rekreativnom sportu, treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole. Sportsko – medicinski pregledi, funkcionalna i motorička testiranja su obavezni deo provere zdravstvenog stanja i fizičke spremnosti sportiste.

Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme, a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

Sport postaje sve zahtevniji, a profesionalni sportisti izloženi su sve većim naporima. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji kako bi se maksimalno unapredila sportska dostignuća, a sa druge strane smanjio rizik od povrede.

Sportsko – medicinski pregledi obuhvataju: laboratorijske analize krvi, antropometrijska merenja, fizikalni pregled po sistemima, elektrokardiografiju, ultrazvučni pregled srca.
Nakon utvrđivanja zdravstvenog stanja, prelazi se na standardizovana funkcionalna testiranja.
Kontrola utreniranosti podrazumeva: određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom, određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći „udah po udah“, određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi.

Najsavremenijom dijagnostičkom opremom stručnjaci Zavodu za sport i medicinu sporta RS testiraju i analiziraju motoričke sposobnosti sportista. Stručnjaci za analitiku realizuju motorička testiranja u savremenoj biomehaničkoj laboratoriji gde se može utvrditi stepen utreniranosti takmičara i proceniti rizik za povređivanje.

Leave a Reply

Izaberite pismo

Kontakt informacije

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Kneza Višeslava 72
11030 Beograd

+381 11 3555 460
rzs@rzsport.gov.rs

Pon – Pet: 07:30 – 15:30

Pratite nas

Preuzmite brošuru