Учешће сарадника Завода за спорт и медицину спорта на стручним и научним скуповима у земљи и иностранству

Учешће на скуповима