Објављене публикације у Заводу за спорт и медицину спорта РС

Публикације

Информација о стручњацима у спорту и спортским стручњацима Републике Србије

Информација о стручњацима у спорту и спортским стручњацима Републике Србије : Резултати истраживања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије на основу података Националних гранских савеза – збирни подаци, 2017 / [главни и одговорни уредник Горан Бојовић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2021
Е-Book
ISBN:978-86-7139-047-7

SERBIAN International Sports Medicine Conference (2 ; 2019 ; Beograd)

New dimension in sports medicine : book of abstracts / The 2nd Serbian International Sports Medicine Conference, May 23-25, 2019, Belgrade, Republic of Serbia ; [editor Goran Bojović]. – Revised ed. – Belgrade : Serbian Institute of Sport and Sports Medicine, 2019 (Beograd : Unidex). – 144 str. ; 22 cm

ISBN 978-86-7139-044-6

РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије

годишњи преглед 2018 / Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије ; главни и одговорни уредник Горан Бојовић. – 2007- . – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2008- (Београд : RBS press). – 24 cm

ISSN 1820-8444

SERBIAN International Sports Medicine Conference New dimension in sports medicine (2 ; 2019 ; Beograd)

Welcome to The 2nd Serbian International Sports Medicine Conference New dimension in sports medicine : program : May 23-25, 2019, Belgrade, Republic of Serbia / [editors Vesna Repić-Ćujić, Tamara Gavrilović]. – Belgrade : Serbian Institute of Sport and Sports Medicine, 2019 (Beograd : Grafika Čorbanović). – 79 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-86-7139-042-2

SERBIAN International Sports Medicine Conference New dimension in sports medicine (2 ; 2019 ; Beograd)

Welcome to The 2nd Serbian International Sports Medicine Conference New dimension in sports medicine : book of abstracts : May 23-25, 2019, Belgrade, Republic of Serbia / [editors Vesna Repić-Ćujić, Tamara Gavrilović]. – Belgrade : Serbian Institute of Sport and Sports Medicine, 2019 (Beograd : Unidex). – 145 str. ; 22 cm

ISBN 978-86-7139-043-9

БИЛТЕН здравља и спорта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

главни уредник Горан Бојовић. – Год. 1, бр. 1 (2018). – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2019. – (Beograd : SZGR R.B.S.Press). – 26 cm

РЕЗУЛТАТИ спортиста Србије

годишњи преглед … / Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Спортски савез Србије ; главни и одговорни уредници Горан Бојовић, Давор Штефанек. – 2007- . – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : Спортски савез Србије, 2008- (Београд : Интерпринт плус). – 24 cm

БИЛТЕН здравља и спорта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

главни уредник Горан Бојовић. – Год. 1, бр. 1 (2018). – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2018- (Београд : 4 Принт). – 29 cm

Годишње. ISSN 2560-600X = Билтен здравља и спорта Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

ВОДИЧ за Националне Евиденције у области спорта

[главни и одговорни уредници Јелена Ивановић, Александра Влаховић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2017 (Београд : Модел 5). – 23 стр. : илустр. ; 20 x 20 cm

Водич кроз моторичка тестирања

Бобана Берјан Бачваревић. – 4. изд. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2017 (Београд : Модел 5). – 24 стр. : фотогр. ; 20 x 20 cm

ВОДИЧ за физичку активност и исхрану младих

Физичка активност и исхрана ученика средњих школа / [аутори Предраг Божић … и др.]. – 2. измењено изд. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2017 (Београд : Модел 5). – 16 стр. : илустр. ; 16 x 23 cm

РЕЗУЛТАТИ спортиста Србијe

годишњи преглед … / Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Спортски савез Србије ; главни и одговорни уредници Горан Бојовић, Александар Шоштар. – 2007- . – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : Спортски савез Србије, 2008- (Нови Сад : Сајнос). – 24 cm

ЗАВОД за спорт и медицину спорта Републике Србије

центар спорта и здравља : 2016. година / [уредник Гoрaн Бojoвић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2017 (Београд : Stonicom). – 19 стр. : илустр. ; 31 cm

СПОРТ у школе

евалуација програма / [аутори Предраг Божић … [и др.]]. – Београд : Зaвoд зa спoрт и мeдицину спoртa Рeпубликe Србиje, 2016 (Београд : RBS press). – 49 стр. : илустр. ; 21 cm

ВОДИЧ за физичку активност и исхрану младих

Физичка активност и исхрана ученика средњих школа / [аутори Предраг Божић … и др.]. – Beograd : Завод са спорт и медицину спорта Републике Србије, 2016 (Београд : RBS Press). – 16 стр. : илустр. ; 16 x 23 cm

Водич кроз моторичка тестирања

Бобана Берјан Бачваревић. – 3. измењено изд. – Београд : Завод са спорт и медицину спорта Републике Србије, 2016 (Београд : RBS Press). – 24 стр. : фотогр. ; 20 x 20 cm

ЗАВОД за спорт и медицину спорта Републике Србије : 60 година

[главни и одговорни уредник Горан Бојовић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2016 (Београд : Портал). – 232 стр. : илустр. ; 32 cm

[The] INSTITUTE of Sport and Sports Medicine [of the Republic of Serbia] : 60 years

[editor – in – chief Goran Bojovic]. – Belgrade : The Institute of Sport and Sports Medicine of the Republic of Serbia, 2016 (Belgrade : Portal). – 231 str. : ilustr. ; 32 cm

Резултати спортиста Србије : годишњи преглед 2015

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. – Београд

Водич кроз моторичка тестирања

[Бобана Берјан Бачваревић]. – 2. допуњено изд. – Београд : Завод са спорт и медицину спорта Републике Србије, 2015 (Београд : Stonicom). – [24] стр. : фотогр. ; 20 x 20 cm

ЗАВОД за спорт и медицину спорта Републике Србије = Serbian Institute of Sport and Sport Medicine

[уредник Гoрaн Бojoвић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2015 (Београд : Портал). – 63 стр. : илустр. ; 22 x 30 cm

SERBIAN Institute of Sport and Sport Medicine = Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

[editor Goran Bojović]. – Belgrade : Serbian Institute of Sport and Sports Medicine, 2015 (Belgrade : Portal). – 63 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

SERBIAN International Sports Medicine Conference

(1st ; 2015 ; Beograd) Welcome to the 1st Serbian International Sports Medicine Conference, May 21st – 23rd, 2015, Belgrade / [Editor Aleksandra Vlahović]. – Beograd : Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, 2015 (Beograd : NG studio). – 52 str. : ilustr. ; 21 cm

Моделне карактеристике индикатора експлозивне силе опружача ногу код врхунских спортиста

Јелена Ивановић. – Београд : Завод са спорт и медицину спорта Републике Србије, 2014 (Београд : График центар). – 280 стр. : илустр. ; 25 cm

Резултати спортиста Србије : годишњи преглед 2014

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. – Београд

Резултати спортиста Србије : годишњи преглед 2013

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије ; главни и одговорни уредник Ацо Гајевић. – Београд : Републички завод за спорт, 2008- (Београд : Донат Граф). – 24 cm

Vodič kroz motorička testiranja

Bobana Berjan Bačvarević. – Beograd : Zavod sa sport i medicinu sporta Republike Srbije = Serbian Institute of Sport and Sports Medicine, 2014 (Beograd : Kosmos). – [12] str. : fotogr. ; 30 cm

58 godina Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije - 58 Years Serbian Institute of Sport and Sport Medicine]

[autori izložbe i kataloga Vesna Repić-Ćujić, Ivana Mitrović ; prevod Ivana Mitrović ; fotografije Rastko Šurdić]. -Beograd : Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije = Serbian Institute of Sport and Sport Medicine, 2014 (Beograd : Tipografik plus). – [24] str. : ilustr. ; 21 x 23 cm

"Kros-kontri" u Srbiji od 1921. do 1941. - Cross-country in Serbia Between 1921 and 1941

Vesna Repić-Ćujić, Ljubiša Gajić, Živko Baljkas ; [prevodilac Slavica Kekić]. – Beograd : Atletski savez Srbije : Zavod za sport i medicinu sporta RS, 2013 (Beograd : Viktor progres). – 73 str. : ilustr. ; 20 cm

CONSTITUTIO Athleticae : водич кроз спортски менаџмент : зборник радова. Књ. 6

Шести национални семинар за секретаре спортских и општинских савеза, клубова, удружења и осталих спортских организација (генерални, технички, извршни), Београд, [5. децембра 2011. године] ; [организација семинара] Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије [и Спортски савез Србије] ; [главни и одговорни уредник Ацо Гајевић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : Спортски савез Србије, 2013 (Београд : Службени гласник). – 110 стр.
: илустр. ; 24 cm

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије = Serbian Institute of Sport and Sports Medicine

[уредник издања, editor Весна Репић Ћујић ; превод, translator Стоја Пејић ; фотографија, photography Владимир Миладиновић … и др.]. – 2. допуњено изд. = 2nd ed. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2013 (Београд : Tipografik plus). – 120 стр. : илустр. ; 28 cm

Резултати спортиста Србије : Годишњи преглед 2012

Главни и одговорни уредник Ацо Гајевић. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : Спортски савез Србије, 2013. – 24 cm

ЗАВОД за спорт и медицину спорта Републике Србије : срце нашег спорта

[уредник издања Весна Репић Ћујић ; фотографија Владимир Миладиновић]. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 2013 (Београд : Типографик плус). – [88] стр. : илустр. ; 21 x 28 cm

CONSTITUTIO athleticae : водич кроз спортски менаџмент. Књ. 5.

Пети национални семинар за секретаре спортских и општинских савеза, клубова, удружења и осталих спортских организација (генерални, технички, извршни), Београд [8. децембара 2010. године] ; [главни и одговорни уредник Ацо Гајевић]. – Београд : Републички завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : Спортски савез Србије : Југословенски преглед, 2012 (Београд : Цалиграпх). – 47 стр. : илустр. ; 24 cm

Резултати спортиста Србије : Годишњи преглед 2011

Главни и одговорни уредник Ацо Гајевић. – Београд : Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије : Спортски савез Србије, 2012. – 24 cm

CONSTITUTIO Athleticae : водич кроз спортски менаџмент : зборник радова. Књ. 4.

[приредио] Републички завод за спорт ; [главни и одговорни уредник Ацо Гајевић]. – Београд : Републички завод за спорт : Југословенски преглед, 2011 (Београд : Caligraph). – 114 str. : илустр. ; 24 cm

Резултати спортиста Србије : годишњи преглед 2010

Републички завод за спорт ; главни и одговорни уредник Јасминко Поздерац. – 2007. – Београд (Кнеза Вишеслава 72) : Републички завод за спорт, 2008- ([Београд] : Алфа дизајн). – 24 cm

Републички завод за спорт : 55 година

[уредник Ацо Гајевић]. – 1. изд. – Београд : Републички завод за спорт, 2011 (Београд : Публикум). – [128] стр. : илустр. ; 27 cm

REZULTATI sportista Srbije : godišnji pregled 2009

Republički zavod zasport ; glavni i odgovorni urednik Jasminko Pozderac. – 2007-. -Beograd (Kneza Višeslava 72) : Republički zavod za sport, 2009 – ([Beograd]: Alfa dizajn). – 24 cm

REZULTATI sportista Srbije : godišnji pregled 2008

Republički zavod zasport ; glavni i odgovorni urednik Jasminko Pozderac. – 2007-. -Beograd (Kneza Višeslava 72) : Republički zavod za sport, 2008 – ([Beograd]: Alfa dizajn). – 24 cm