Елитна вишедеценијска институција спорта

“Улога наше јединствене установе је двострука. Она је истовремено и сервис Државе, при доношењу стратешких одлука и центар стручне подршке организацијама у спорту.

Делатност Завода за спорт и медицину спорта РС је прикупљање и праћење најновијих стручних и научних достигнућа у спорту, стручних анализа и истраживања. Држави пружамо валидне информације релевантне за доношење правих одлука.

Чак 11 делатности реализују стручњаци ИНДОК одељења. Поред организационе и стручне помоћи и саветовања различитих чиниоца у систему спорта, издавачке, научне, и истраживачко-развојне делатности, учествовања у изради Стратегије и давања мишљења и стручне помоћи учесницима у систему спорта, сарадници ИНДОК одељења обављају задатке и по питању два поверена посла од стране Државе – вођења Националне евиденције и надзора над стручним радом у области спорта.

У овако широком спектру делатности у будућем периоду свакако најзначајнији задатак ИНДОК одељења је континуирани рад на унапређењу софтвера за вођење Националних евиденција у области спорта Републике Србије. Такође ће у будућности посебну пажњу посветити и аутоматизацији Система за прикупљање и праћење спортских резултата, чиме ће бити омогућено да релевантне државне институције користе податке у различитим управљачким и развојним активностима, попут Категоризације спортиста и спортских стручњака.

Пружамо и стручну подршку спортској пракси, кроз константно праћење и усавршавање технологије стручног рада и трансвер најновијих сазнања из области тренажне технологије, кроз контролу припремљености спортиста и стручно саветодавну помоћ и разноврсне облике стручног усавршавања кадрова, генерално, доприносимо развоју спорта у Републици. Спорт, као сложени феномен, захтева интердисциплинарни приступ у проучавању, који се у Заводу за спорт и медицину спорта РС гаји још од његовог настанка.

Тежимо ка успостављању највиших стандарда у области развоја и примене најновије технологије стручног рада у спорту и повратку у друштво елитних институција овог типа у Европи и свету.

Применом новог пословног приступа, модернизоваћемо наш спортски центар да постане најбоље место у овом делу Европе за припрему и контролу врхунских спортиста и најбоље место за спортску рекреацију и активно провођење слободног времена“, г-дин Милан Савић, директор ЗСМСРС.

Leave a Reply

Изаберите писмо

Контакт информације

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Кнеза Вишеслава 72
11030 Београд

+381 11 3555 460
rzs@rzsport.gov.rs

Пон – Пет: 07:30 – 15:30

Пратите нас

Преузмите брошуру