Дијагностика утренираности на Изокинетичком динамометру

Дијагностика утренираности је намењена свима онима који препознају потребу да на научно заснован начин исконтролишу физичко стање и да на основу тога испланирају будуће тренинге и корекцију истих. Tестирање јасно идентификује предности и слабости. Кроз контролу физичке спреме, такмичари од стручних лица Завода за спорт и медицину спорта РС добијају и саветодавну помоћ.

Најсавременији модел Изокинетичког динамометра, фирме HUMAC NORM, пружа могућност процене кроз три режима рада мишића (изокинетички, изотонични и изометријски) и то активним покретом прегибача и опружача трупа, затим мишића скочног зглоба, зглоба колена, кука, рамена, лакта и зглоба шаке. Покрети се могу изводити у свим смеровима (екстензија, флексија, абдукција, адукција, унутрашња и спољашња ротација).

Проценом и евалуацијом моторичких способности тренери и спортисти добијају могућност:

• Увида у иницијално, прелазно и финално стање припремљености
• Стручно – саветодавне помоћи
• Оптималног планирања и програмирања
• Индивидуализације у раду
• Праћења ефикасности тренажног процеса
• Корекције тренажог процеса
• Мотивације за даљи рад

Leave a Reply

Изаберите писмо

Контакт информације

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Кнеза Вишеслава 72
11030 Београд

+381 11 3555 460
rzs@rzsport.gov.rs

Пон – Пет: 07:30 – 15:30

Пратите нас

Преузмите брошуру