Sportsko medicinski pregledi

Category

Stomatologija

Vrsta usluge : Sportsko medicinski pregledi, Stomatologija
Detaljnije

Funkcionalna testiranja

Vrsta usluge : Sportsko medicinski pregledi, Funkcionalna testiranja
Detaljnije

Posturalni status

Vrsta usluge : Posturalni status, Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Pregled po sistemima

Vrsta usluge : Pregled po sistemima, Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Anamneza

Vrsta usluge : Anamneza, Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Kardiološki pregledi

Vrsta usluge : Kardiološki pregledi, Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Antropometrijska merenja

Vrsta usluge : Antropometrijska merenja, Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Laboratorijske analize krvi

Vrsta usluge : Laboratorijske analize krvi, Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Sportsko medicinski pregledi

Vrsta usluge : Sportsko medicinski pregledi
Detaljnije

Pretraga usluga