3 aprila, 2024

Day

Mališani prema preporukama dnevno treba da imaju 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti. Vežbanje podstiče pravilan razvoj, a neaktivnost dovodi do deformiteta. Fizička aktivnost jedan je od najvažnijih uslova za pravilan rast i razvoj deteta. Deca se u sportove mogu uključiti već od treće godine. Za pravilan razvoj dobri su sportovi poput plivanja gde...
Opširnije
Poštovani, pozivamo Vas da prisustvujete dvema kontinuiranim medicinskim edukacijama koje će biti održane u prostorijama Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Beogradu, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta iz Kragujevca. Pozivi, prijave i program svake od edukacija nalaze se u prilogu.Opširnije 17. majOpširnije 18. maj
Opširnije