27 marta, 2024

Day

Usluge Prvog Nacionalnog trening centra su predviđene za sve kategorije građana. U jedinstvenoj ponudi pronaći ćete idealnu fizičku aktivnost koja odgovara Vašim fizičkim kapacitetima, karakteru i interesima. U našem sportskom kompleksu građani svojim redovnim aktivnostima vode brigu o svom zdravlju. Fizička aktivnost treba da budu sastavni deo aktivnog načina života. Zato je bitno da građani...
Opširnije
Sveobuhvatna procena funkcije sistema za kretanje koja se primenjuje u Zavodu za sport i medicinu sporta podrazumeva 3D kinematičku analizu posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju. Ovaj sistem je idealan za širok spektar sportskih aplikacija, gde se osim za potrebe istraživanja, koristi i za obuku u trenažnom procesu, ali i kao sredstvo od velikog...
Opširnije